Fra afrømning af muld til udgravning af kælderareal

SL Byg løser alle former for jordarbejde. Da jord er et levende materiale, kræver det en professionel indsats og materiel, hvis resultatet skal holde.

Samtidig er jordarbejdet følsomt overfor vind og vejr. Vi sørger derfor for en grundig planlægning af arbejdet, så våd og frossen jord undgås.

Opgaver der bl.a. varetages:

  • Oprømning af jord til fx sokkel
  • Udvidelse af fx søer
  • Byggemodning af grunde
  • Udgravning til rørlægning
  • Opbygning af skråninger og diger.

Kontakt SL Byg ved behov for jordarbejde